Mời bạn quay lại trang chủ!
Tư vấn và triển khai giải pháp ERP

Tư vấn và triển khai giải pháp ERP

10/02/2014

ERP - Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lí sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất, có thể tự động hoá các quy ...

Xem thêm